Eindhovens Gemengd Koor Ascolta

Informatie voor nieuwe leden

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden (vooral mannen). Iedereen is welkom om op een repetiteavond binnen te lopen.

Waar en wanneer?
We repeteren iedere woensdagavond van 20:00 uur tot 22:15 uur in Gemeenschapshuis De Ronde aan de Tongelresestraat 146 te Eindhoven.
Als u uw komst wilt aankondigen kan dit altijd via ons .

Aan het lidmaatschap van het Eindhovens Gemengd Koor Ascolta zijn de volgende
regels verbonden:

Foto van het koor in 2010 Foto van het koor in 2010