Eindhovens Gemengd Koor Ascolta

Donateur

Als u onze vereniging financieel wilt steunen kunt u donateur worden. U bent al donateur voor 15,00 euro per jaar, meer mag natuurlijk ook.

Donateurskaart (klik hier voor printbare versie)

0    Ik wil graag donateur worden van het Eindhovens Gemengd Koor Ascolta. Ik heb mijn
      donatie overgemaakt op rekening NL05 INGB 0003431596 t.n.v. Eindhovens
      Zang- en Operettekoor te Eindhoven.

Naam: _________________________________________________________

Adres: _________________________________________________________

Postcode en woonplaats: __________________________________________

Telefoon nr.: ____________________________________________________

Email adres:____________________________________________________

* Deze gegevens per email verzenden aan ons   secretariaat
* Afgeven aan één van de leden mag natuurlijk ook altijd!
   
Bij voorbaat alvast heel hartelijk dank aan onze (toekomstige) donateurs