Eindhovens Gemengd Koor Ascolta

Bestuur
Voorzitter Hannie Marcelis
Secretaris / vice-voorzitter Corrie van der Meijden
Piet van Wijkgaarde 30
5671 LJ Nuenen
040 2835002
e-mail: secretariaat
Penningmeester Pieter Phoelich
Texellaan 19
5691 ZL Son
tel. 0499 475066
Bankrekeningnummer NL05INGB0003431596
Ledenadministratie / 2e secretaris Mia van Gompel
tel. 040 2810142
Public relations Ad Mulder
tel. 040 2854007
Buitengewoon bestuurslid Henny Kosman-Baselaar
hofdael 24
5664GP Geldrop
tel. 040-7800046

Artistieke leiding
Dirigent Ton van de Weem.
Piano Natalia Tretiakova
 

bestuur